La caiguda dels cossos… en política

Si aparentment els cossos pesants cauen més de pressa que els lleugers es deu al fregament de l’aire i al principi d’Arquímedes. Tanmateix, en el tub de Newton -on s’ha fet el buit- queda demostrat que tots els cossos cauen amb la mateixa acceleració, que a la nostra latitud és de 9,8 m/seg2, i per tant, a igual velocitat (V = V0 + g·t). Així doncs, es pot concloure que la caiguda dels cossos es realitza d’acord amb les lleis del moviment uniformement accelerat

Arran d’aquestes qüestions -purament científiques- el problema a plantejar és si en política regeix el mateix principi de la Física clàssica. Personalment penso que en el medi polític, amb independència de la massa del personatge que es consideri, intervenen una colla de factors que influeixen molt directament en una hipotètica caiguda lliure (patacada).  

Al meu entendre, la credibilitat és una variable fonamental que cal tenir en molta consideració per a poder treure conclusions quan es tracta d’analitzar les causes… que han provocat la patacada. Li va passar a Albert Rivera i, enguany, Inés Arrimadas sembla que es veu abocada a la mateixa situació. Temps al temps per a poder veure com acaba l’experiment anomenat C’s.

En qualsevol cas, parlant d’experiments: “Hom pot imaginar coses que són falses, però només pot entendre coses que són certes.” (Isaac Newton,1643-1727)

3/8/2021

Publicada a EL PERIÓDICO amb el títol “La caiguda dels cossos en política: de Rivera a Arrimadas” el 6/8/2021