Mecànica clàssica i fiscalitat

La Mecànica és la part de la Física que estudia el moviment dels cossos físics i les causes que els ocasionen. Es classifica en Mecànica clàssica, relativista, quàntica i quàntica relativista.

Però centrem-nos en la Mecànica clàssica anomenada també newtoniana. Segons aquesta concepció, els moviments poden ser uniformes (quan els espais recorreguts són proporcionals als temps emprats), variats (quan la velocitat instantània no roman constant degut a l’acceleració) i uniformement variats (quan l’acceleració és sempre constant, ja sigui positiva o negativament).

Atès el temps lliure, de tedi en ocasions, que ens atorga el període estival i considerant la importància que es dóna enguany a tot allò que respon a la idea de proximitat, se m’acut -des d’una òptica lúdica- un exercici d’anàlisi deductiu que pot resultar entretingut, revelador i molt especialment clarificador.

Es tractaria de fer un llistat organitzat per períodes (anys, biennis, triennis, quinquennis, dècades…) dels casos susceptibles de ser investigats fiscalment pels diferents organismes competents i relacionar-los amb els tipus de moviments segons Isaac Newton. Per tal de rematar la tasca, una gràfica comparativa, lluny d’interpretacions interessades, donaria idea de la realitat des d’un punt de vista estrictament científic. Quina passada, oi?

29/7/2021

Publicada a EL PUNT AVUI el 2/8/2021