Mirada enrere

El muntatge que presentem no és una altra “Passió”, és un espectacle basat en la recuperació d’una colla de quadres que al llarg de la història del drama sacre van tenir el seu moment, però que per diverses raons varen anar quedant relegats.

Ens ha interessat bàsicament el text, motiu pel qual, tots els altres elements teatrals han tingut un tractament secundari a s’han reduït a la mínima expressió.

Pel que fa al repartiment considerem que és possibilista i ens hem mantingut fidels a la nostra filosofia, l’equilibri.

Voldríem que els més grans gaudissin recordant altres temps i que els més joves ho fessin també en tenir l’oportunitat d’escoltar un text que per raons d’edat desconeixen.

Daina – Isard Teatre s’honora d’haver pogut dur a terme aquesta tasca de recuperació històrica i agraeix a “La Passió” l’interès i l’esperit de col·laboració posats de manifest des del mateix moment en què es va presentar el projecte.

2009